Atopowe zapalenie skóry AZS

        Atopowe zapalenie skóry jest niezaraźliwą zapalną chorobą skóry, której zwykle towarzyszy świąd i pogrubienie skóry. Występuje najczęściej u niemowląt i dzieci, a nagłe wystapienie choroby na ogół zmniejsza się wraz z wiekiem. Mimo, że rzeczywista przyczyna nie jest dobrze rozumiana, stan często dotyka tych, którzy mieszkają na obszarach miejskich o niskiej wilgotności. Ponadto, specjaliści uważają, że ogólne okoliczności również odgrywają dużą rolę w rozwoju atopowego zapalenia skóry.

      W niektórych przypadkach substancje drażniące bezpośrednio wpływają na skórę, gdy występują w wystarczająco dużych stężeniach w dłuższym okresie powodują początek atopowego zapalenia skóry. Substancje, które wpływają na ludzi z atopowym zapaleniem skóry zależą w różnym stopniu od osoby. Niektóre z tych substancji wywołujących chorobę i mogą być zawarte w: jedzeniu, alergenach środowiskowych, wełnie lub włóknach syntetycznych. Na atopowe zapalenie skóry może wpływać częste moczenie lub wysuszanie skóry a nawet szorstkie lub słabo dopasowane ubranie oraz wiele innych.

 Co piąte Polskie dziecko jest chore na AZS

Główne cechy AZS:

  • intensywne swędzenie
  • charakterystyczna wysypka w miejscach typowych dla choroby
  • przewlekłe i często powtarzające się objawy
  • osobista lub rodzinna historia chorób atopowych (eczema, katar sienny, astma)

 

PlasmaLight kontra AZS

      Teoria stosowania PlasmaLight na atopowe zapalenie skóry pojawiła się na podstawie obserwacji zmian skórnych poprawiających się podczas sezonu letniego wraz z silnym działaniem światła słonecznego. Jednakże wraz z promieniami słonecznymi, emitowane jest  UVC, które może powodować raka oraz inne choroby skóry. Bez nich zaś PlasmaLight jest znacznie bardziej skuteczna i bezpieczna  w terapii atopowego zapalenia skóry.

Aby udowdnić skuteczność prezentowanej przez nas lampy wykonano badanie przedstawione poniżej.

Badania zostały przprowadzone 

Departament of Dermatology ,College of Medicine Seul National University 

 

Tło badań:

    Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą chorobą skóry skutkującą głębokim pogorszeniem jakości życia. PlasmaLight jest nowo opracowanym urządzeniem do fototerapii, które wytwarza światło plazmowe z ciągłą długością fal (300-5000nm). Badanie to miało na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa światła plazmowego w fototerapii w leczeniu chorób skóry.

Metody:

       Zaangażowaliśmy 38 pacjentów z umiarkowanym lub ciężkim atopowym zapaleniem skóry w to otwarte i kontrolowane  badanie. W  grupie (20 pacjentów), naświetlanie przeprowadzano dwa razy w tygodniu przez 4 kolejne tygodnie. W grupie kontrolnej (18 pacjentów) do użytku zewnętrznego zostały zastosowane środki zewnętrzne zmiękczające. Oceny nasilenia atopowego zapalenia skóry (SCORAD) uzyskano w trakcie  badania, tydzień 4 i 8. Pacjenci zostali poproszeni o subiektywne oceny poprawy, a także zostały wykonane prace laboratoryjne, w ramach których przeprowadzono testy: surowicy eusinophil, poziomów EPC, stężenia IgE i 22 poziomy cytokin

Rezulataty:

        W grupie napromieniowanej średnia wartość SCORAD zmniejszyła się znacząco po leczeniu fototerapią i pozostała zmniejszona przez kolejne 4 tygodnie po zaprzestaniu leczenia, a subiektywne opinie grupy naświetlanej wahały się od dobrej do doskonałej (75%).  W grupie nie poddanej napromieniowaniu FSL wartość SCORAD nie zmieniła się znacząco w okresie badania, a ocena subiektywna grupy kontrolnej ,która oceniła dobrze działanie maści zewnętrzych wyniosła 50 %.  

Średnie wartości dla liczby eozynofilów w surowicy, stężenie IL-4 i IL-5 zmniejszyły się znacznie po zastosowaniu fototerapii. Odnotowano brak poważnych działań niepożądanych.

Wnioski:

         W badaniu tym wykazano, że fototerapia PlasmaLight może być skutecznym i bezpiecznym sposobem leczenia chorób skórnych.

 

Jak działa terapia PlasmaLight?

       Chociaż pełne zrozumienie tej choroby nie jest jeszcze dostępne, jej przyczyny i objawy mogą być kontrolowane za pomocą terapii PlasmaLight. Przez spalenie dwóch Arc-Rodów (specjalnie zaprojektowanych z materiału węglowego  4 różnych typów w celu specjalnego przeznaczenia), PlasmaLight generuje intensywne światło plazmowe o energii ponad 10.000 Luksów. (pomiar oświetlenia). To intensywne światło jest stosowane do wytworzenia witaminy D3 oraz do przyspieszenia gojenia się ran. To wraz z bakteriobójczym efektem promieni UVA może bezpiecznie i skutecznie kontrolować objawy atopowego zapalenia skóry. Ciągłe stosowanie PlasmaLIght ma znaczny wpływ na zmniejszanie stanu zapalnego skóry.

 

Główne efekty terapii naszą lampą

  • Efekt bakteriobójczy, przeciwzapalny, a także normalizacja układu odpornościowego przez działanie UVA
  • Kontrolowane gojenie się ran skóry i systemu nerwowego przez działanie promieni widzialnych
  • Zwiększenie przepływu krwi oraz krążenia przez promieniowanie podczerwone